Contact persons

Herr Jörn-Peter Bäumer
Jörn-Peter Bäumer

Managing Partner


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Thomas Bruns
Thomas Bruns

Managing Director


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Manfred Stemann
Manfred Stemann

Financial Director / HR


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Josef Bannach
Josef Bannach

Sales Director


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Sebastian Kluth
Sebastian Kluth

Senior Project Engineer


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Nils de Vries
Nils de Vries

Project Engineer

Vice President of Sales North America


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Norbert Grothaus
Norbert Grothaus

Sales Packaging machines


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Peter Lüttmann
Peter Lüttmann

Project Engineer


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Alexander  Bannach
Alexander Bannach

Project Engineer


Phone: +49 54 58 7 93- 730
E-Mail

Herr Markus Meck
Markus Meck

Project Engineer


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Viktor Milke
Viktor Milke

Sales CIS


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Claus Pedde
Claus Pedde

Project Engineer


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Björn Strootmann
Björn Strootmann

Sales Bag making machines


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Michael Kremkus
Michael Kremkus

Service Packaging machines


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Steffen Vorm-Brocke
Steffen Vorm-Brocke

Service Bag making machines


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail

Herr Manuel  Holterhus
Manuel Holterhus

Service Bag making machines/Packaging machines


Phone: +49 54 58 / 7 93- 0
E-Mail